NBG Creator

About

Kvalitetan online nastup podrazumeva primenu različitih tehnika digitalnog marketinga, u skladu sa delatnošću, kao i ciljne grupe određenog biznisa.

Digitalni marketing započinje poslovima istraživanja online tržišta koje uključuje otkrivanje snage i prisutnosti konkurencije. Nakon toga, u zavisnosti od izdvojenog odnosno planiranog budžeta i ciljanog tržišta, pravi se strateški plan koji podrazumeva primenu različitih tehnika digitalnog marketinga radi postizanja maksimalnih rezultata.

nbg creator logo
CONTACT INFORMATION