AMC Communications

About

Trideset godina je iza nas. Tri decenije kontinuiranog iskustva u tržišnim i novinskim komunikacijama.

AMC Communications je prva marketing agencija u Crnoj Gori. Počeli smo sa radom u socijalizmu kada se naša država zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, zatim Savezna Republika Jugoslavija, potom Zajednica Crna Gora i Srbija i najzad Crna Gora, a mi smo cijelo vrijeme radili u Budvi.

Pojedinih godina smo se više bavili eventima, drugih TV produkcijom, trećih brendingom, četvrtih izdavaštvom i grafičkim dizajnom, petih marketing strategijama… Malo, gotovo minijaturno crnogorsko tržište (država od 600 hiljada stanovnika) nije dozvoljavalo visoku specijalizaciju, malo je klijenata, i morali smo učiti da plivamo u svim oblastima marketinga.

Naravno, najviše smo radili za turizam. Ne samo zato što je Budva najljepši grad na svijetu koji smo izabrali za svoj dom, niti zato što je turizam najveći i najbogatiji sektor crnogorske ekonomije, već zbog činjenice da naši (naših klijenata) komunikacioni produkti ne izlaze na lokalno domaće, već na svjetsko tržište. Sa našim oglasima, prospektima, magazinima i filmovima o Crnoj Gori direktno smo prisutni na najvećim turističkim tržištima svijeta i na najvećim turističkim sajmovima u Londonu, Parizu, Berlinu, Moskvi… U konkurenciji smo sa najvećim destinacijama i najvećim agencijama.

Zbog sveg navedenog ne očekujte da je AMC Communications klasična advertising agencija. Prije je društvo ideja i kreativna radionica u kojoj grupa iskusnih ljudi u svaki izazov ulaže svu svoju energiju, znanje i emocije. Kad nešto ne znamo, a nama nije neugodno da to kažemo, znamo ko to najbolje zna i angažujemo ga.

amc communications logo
CONTACT INFORMATION